FBDHNO

Foreningen til Besigtigelse af Danmarks Historiske og Naturskønne Områder

Danmarkskort
Tidligere udflugter Medlemssiderne Næste års udflugt Positur Startsiden

2012: Turen går til Djursland og området nær Kalø Gods.


Forperson: Bettina Lundgaard


Danmarkskort - Kalø

Hent en beskrivelse af FBDHNO turen 2012 her.Referat vedr. Generalforsamlingen:
1. Formandens beretning. Formanden (Bettina) berettede om dagens tur - se vedlagte bilag
2. Kasseres beretning - Kasser (Steen) fremlagde årets regnskab, som blev godkendt med applaus. Regnskabet var blevet revideret at revisor Anton (Jacob og Dorthes kat).
3. Cermonimester Lars, foreslog følgende tre seværdigheder til nominering: Fly i baghaven, En omvendte baune (Tinghulen) samt Solskin på toppen af Agri.
Flere deltagere kom også med forslag til seværdigheder, som skiltene 3 trehøje - 2 trehøje.
Grundet stemmelighed, blev der i år valgt to seværdigheder nemlig Den omvendte baune og Solskin på toppen af Agri
4. Valg til nye poster i foreningen:
a. Formand: Jørgen
b. Cermonimester: Dorthe (efter kampvalg med Bodil)
c. Kasserer: Morten
d. Revisor: Santos - 2. revisor: Napoleon
5. Forslag til kommende seværdigheder: Kolding og turen til Dybbøl

____________________________________________________________________________________