FBDHNO

Foreningen til Besigtigelse af Danmarks Historiske og Naturskønne Områder

Danmarkskort
Tidligere udflugter Medlemssiderne Næste års udflugt Positur Startsiden

2013: Turen går til Kongeåen.


Forperson: Jørgen Fogh Hansen


Danmarkskort - kongeaaen;

Hent en beskrivelse af FBDHNO turen 2013 her.Referat vedr. Generalforsamlingen:
1. Formandens beretning.
Jørgen berettede om dagens tur - se vedhæftede fil
2. Kasserens beretning.
Morten fremlagde årets regnskab, som trods udfordringer i årets løb (og "indebesøg" på årets tur) kunne godkendes med applaus. Regnskabet var blevet revideret af revisor suppleant Napoleon.

3. Cermonimester Dorthe foreslog følgende tre seværdigheder til nominering:
A. Skibelund krat med de fint spredte sten af forskellig alder
B. Udsigt fra dover kanonstilling
C. haletudser med forlystelser - hvor denne vandt med enstemminghed og stor applaus

4. Valg til nye poster i foreningen:
a. Formand - Steen (enstemmingt - kort takketale)
b. Cermonimester - Lars (enstemmingt)
c. Kasserer - Jacob
d. Revisor - Frodo
e. Revisor suppleant - Vinston

5. Forslag til turen i 2014:
a. En ø - sydfyn, fyn
b. Kolding
c. Dybbøl
6. Eventuelt

Følgende tilknyttede medlemmer er nu optaget som fuldt gyldige medlemmer:
a. Nanna
b. Maja

Mange gode hilsner,
Jørgen
____________________________________________________________________________________